Wat wil je bereiken in jouw organisatie?

Verschillende leerdoelen vragen verschillende formats.

Hoe zorgt Knowledge On the Spot voor transfer?

Evidencebased werken

om de kans op transfer te vergroten

Evidencebased werken, betekent voor Knowledge On the Spot die aanpak kiezen die de grootste kans biedt om de doelen van het traject te bereiken.

Evidencebased werken betekent dat we voor elk opleidings- of begeleidingstraject op zoek gaan naar bewijs of evidentie van de meest effectieve aanpak voor jouw doelen, in jouw context.

Wil de ‘meest ideale’ aanpak volgens wetenschappelijk onderzoek echt effectief zijn, moet deze natuurlijk wel passen bij de eigenheid van de organisatie en geaccepteerd worden door de doelgroep.

Leerdoelen

om de transferrichting te bepalen

Na een kwalitatieve nodenanalyse bepaalt Knowledge On the Spot samen met de opdrachtgever en de doelgroep de leerdoelen of het eindresultaat voor het traject.

Deze leerdoelen zijn het kompas voor het hele traject. Ze bepalen mee de keuze voor:

 • het meest passend model
 • de meest effectieve aanpak
 • ondersteunende tools
 • stimulerende transferinterventies
 • de gewenste opvolging

Modellen

om de transfer te sturen

Knowledge On the Spot kiest voor wetenschappelijke modellen wanneer die de deelnemers helpen om voor bepaald gedrag te kiezen.

Concreet wil dit zeggen dat we modellen gebruiken wanneer die helpen om:

 • de eigen werksituatie beter te begrijpen
 • effectievere (gedrags)keuzes te maken op de werkplek 

Dat betekent met andere woorden dat we enkel modellen gebruiken waarvan we uit wetenschappelijk onderzoek weten dat ze de werkelijkheid goed weergeven en die dus een veilige leidraad voor de deelnemers zijn.

50 van deze modellen zijn opgenomen in het boek ’50 evidencebased modellen en inzichten voor competentieontwikkeling in organisaties’ (in press)

Werkvormen

die echt op transfer werken

We kiezen enkel die werkvormen die voldoen aan de juiste voorwaarden om tot transfer te komen.

De werkvormen die wij inzetten

 • helpen de doelen te bereiken
 • zijn effectief ( Cohen’s d > .40)
 • staan dicht bij de werksituatie van de deelnemer
 • maken gebruik van eigen cases en eigen uitdagingen
 • activeren de deelnemers 
 • hebben gedragsverandering op de werkplek als doel

Twee hoofdstukken uit ons boek ‘Gedrag veranderen in organisaties, een evidencebased aanpak’ (in press) besteden aandacht aan de inetrventies die transfer stimuleren.

Ondersteunend materiaal

om transfer te garanderen

Tijdens de sessies introduceren we materiaal dat weloverwogen gekozen is om te kunnen gebruiken in de eigen praktijk. Denk hierbij aan checklists, vooraf uitgewerkte scripts, eigen scripts en stappenplannen.

Het materiaal dat we gebruiken:

 • helpt om de leerdoelen te bereiken
 • is eenvoudig zodat het niet afleidt van het doel
 • maakt het makkelijker om het gedrag te vertonen
 • kunnen deelnemers ook na de sessie gebruiken op de werkvloer
 • is in verschillende contexten bruikbaar

Wil je graag een voorbeeld? Stuur ons een bericht.

Het juiste format

om transfer te bereiiken

De keuze voor het format of het type traject wordt vooral bepaald door twee dingen. Enerzijds bepaalt de samenstelling en de grootte van de groep het format. Anderzijds stuurt het doel en de gewenste diepgang van de transfer ons bij onze keuze. 

Of je nu kiest voor inspiratiesessies, opleidingen, werkssessies, coachings of implementatie-interventies, elk format is geschikt om bepaalde doelen te bereiken.

Wil je praktische informatie over deze formats, stuur ons een bericht.

Klik om de afbeelding te vergroten.

Wil jij ook jouw transfer- en veranderexpertise vergroten?

Ben je hr-medewerker, communicatieverantwoordelijke of projectmanager? Wil jij je expertise vergroten op het vlak van transfer van leren en gedragsverandering? Kijk dan hier eens.

Scroll naar boven