Onze privacy policy

Bij Knowledge On the Spot (verder verkort tot “KOS”) hechten we veel belang aan de bescherming en
beveiliging van jouw gegevens. In de privacy policy kan je lezen hoe wij jouw gegevens verzamelen,
verwerken en beschermen. Aangezien wij ook blijven groeien, kan het zijn dat deze privacy policy soms
aangepast wordt. Daarom raden we je ook aan om onze privacy policy regelmatig te raadplegen.

Welke gegevens worden verzameld, op welke manier én waarom?

Via onze contact- en inschrijfformulieren verzamelen we je persoonlijke contactgegevens, zoals naam en e-mailadres. Die gegevens gebruiken we vooral om met jou te communiceren en antwoorden te bieden op jouw vragen. Als je bijvoorbeeld een offerte wilt laten opmaken of informatie wilt, kunnen we je specifiek contacteren via de gegevens die jij ons geeft. Hierbij is de verwerking van de gegevens noodzakelijk om overeenkomsten uit te voeren en vragen te beantwoorden. Doordat je bewust je naam en e-mailadres invult, beschikken wij over de toestemming om deze gegevens te gebruiken. Via Google Analytics en Cookies verzamelen we inzichten om onze website te verbeteren en aan te passen. We krijgen zicht op het type browser, het IP-adres, de bezochte pagina’s, enzovoort. Zo kunnen we nog beter onze inhoud afstemmen op jouw behoeftes. Via Cookies kunnen we ook inzetten op gepersonaliseerde reclame. Cookies zijn mini-bestandjes die op je harde schijf geplaatst worden, zodat wij terugkerende bezoekers kunnen identificeren en de site beter kunnen afstemmen op de bezoeker. Cookies worden echter niet gebruikt om personen te identificeren, maar wel een toestel. Je ontvangt een waarschuwing als er een cookie geïnstalleerd wordt. Als je de cookies wilt verwijderen, kan je de handleiding van je webbrowser raadplegen. We maken gebruik van cookies om onze site beter af te stemmen op jouw behoeftes.

Je gegevens blijven binnen onze organisatie, worden goed beschermd én bewaard.

De persoonlijke gegevens die KOS verzamelt, worden enkel intern gebruikt en dus niet doorgegeven aan derden. Slechts enkele medewerkers krijgen toegang tot deze klantendata.De informatie wordt technisch beveiligd opgeslagen, om te voorkomen dat gegevens gelekt worden, de gegevens te beschermen en te vermijden dat ze verloren gaan. Daarom worden er regelmatig back-ups gemaakt. De gegevens worden enkel binnen de Europese gemeenschap verwerkt.In overeenstemming met de privacywet (GDPR), bewaart KOS je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. We bekijken intern concreet wanneer we de informatie niet meer nodig hebben om onze doelen te verwezenlijken.

Jouw rechten: inzage, correctie, eventuele klachten, …

Via info@koslearning.be heb je het recht om je persoonlijke gegevens te bekijken, te verbeteren, te schrappen en je te verzetten tegen de verwerking van je gegevens. Je kan ons ook altijd telefonisch bereiken. Jouw rechten:

  • Recht op inzage: je mag informatie opvragen en inkijken en nagaan hoe gegevens verwerkt worden.
  • Recht op rechtzetting: je mag na inzage gegevens verbeteren, aanvullen of verwijderen.
  • Recht om te worden vergeten: je mag beslissen om al je gegevens te laten verwijderen.
  • Recht om klacht in te dienen: je mag steeds klacht indienen als je vindt dat de gegevens op een oneerlijke manier verzameld en verwerkt worden.
  • Recht om toestemming in te trekken: je mag je verzetten tegen de verwerking van je gegevens.
  • Recht op beperking van de verwerking: je mag de verwerking van je gegevens (tijdelijk) beperken.
  • Recht op overdraagbaarheid: je mag je persoonsgegevens overdragen aan een andere verantwoordelijke.
  • Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen: je mag de automatische profilering laten uitschakelen.
Scroll naar boven