Wat wil je bereiken met je traject?

Samen met jou willen we competenties ontwikkelen om op de werkplek te gebruiken, dit zowel op korte als op lange termijn. Om dit te bereiken, gebruiken we onderstaande formats.

Met welke format is de kans het grootst dat jij jouw opleidingsdoelen bereikt?
Of is een combinatie nodig?

Hoe zorgt Knowledge On the Spot
voor transfer?

Evidencebased werken om de kans op transfer te vergroten

Evidencebased werken betekent dat we voor jouw opleidings- of begeleidingstraject in de wetenschappelijke literatuur op zoek gaan naar de meest effectieve aanpak voor jouw doelen, in jouw context.

Ondersteunend materiaal om transfer te garanderen

Tijdens de sessies werk je met materiaal dat weloverwogen gekozen is om te kunnen gebruiken in jouw praktijk. Denk hierbij aan checklists, vooraf uitgewerkte scripts, eigen scripts en stappenplannen.

Leerdoelen om de transferrichting te bepalen

Na een kwalitatieve nodenanalyse bepaalt Knowledge On the Spot samen met jou, de opdrachtgever en de doelgroep de leerdoelen of het eindresultaat van het traject. Deze zijn het kompas voor het volledige traject.

Het juiste format om transfer te bereiken

De keuze voor het format of het type traject wordt vooral bepaald door twee dingen. Enerzijds bepaalt de samenstelling en de grootte van de groep het format. Anderzijds stuurt het doel en de gewenste diepgang van de transfer ons bij de keuze.

Modellen om de transfer te sturen

Knowledge On the Spot kiest voor wetenschappelijke modellen wanneer die jou of de deelnemers helpen om de eigen werksituatie beter te begrijpen en effectievere (gedrags)keuzes te maken.

Werkvormen die echt op transfer werken

De werkvormen die Knowledge On the Spot inzet, zijn effectief, staan dicht bij de werksituatie, maken gebruik van eigen cases en uitdagingen, activeren de deelnemers en hebben gedragsverandering op de werkplek als doel.

Wil jij ander gedrag in de
volledige organisatie?

Je vertrekt hiervoor ofwel vanuit de ambitie van de organisatie, ofwel vanuit de huidige situatie.
Ben je benieuwd naar de aanpak? Plan dan een korte meeting in.
Vanuit Spots of Knowledge leggen wij je de verschillende opties uit.

Of zou je graag jouw transfer- en
veranderexpertise vergroten?

Ben jij hr-medewerker, communicatieverantwoordelijke of projectmanager?
Wil jij je expertise vergroten op het vlak van transfer van leren en gedragsverandering?
Vraag dan de Spots-of-Knowledgebrochures aan.

Scroll naar boven