De lerende evalueren

Onderdeel van cluster:

0,5 – 2 dagen

verantwoordelijkheid opnemen

duidelijkheid geven

feedback geven

KnowledgeOnTheSpot_Competenties_RGB

Duaal leren of andere vormen van werkplekleren hebben vaak als doel competenties te verwerven met het oog op het behalen van een diploma of een certificaat.

Na deze module

  • zeg ik de lerende duidelijk aan welke competenties deze zal werken
  • bespreek ik op een heel duidelijke manier de evolutie
  • stuur ik de lerende doelgericht bij
  • volg ik deze op tijdens formele en informele gesprekken
  • voer ik een evaluatiegesprek dat door een lerende aanvaard wordt
  • zeg ik de lerende duidelijk welke competenties al dan niet bereikt zijn
  • heb ik aandacht voor het gevoel van de lerende tijdens dit gesprek
  • betrek ik het bedrijf of de opleidingsorganisatie bij het traject
  • vul ik de evaluatiedocumenten op een correcte manier in
Scroll naar boven