Van collega naar leidinggevende

Onderdeel van cluster:

0,5 – 2 dagen

reflecteren

zich aanpassen

zichzelf ontwikkelen

Een aantal leidinggevenden ‘groeit door’ naar een leidinggevende functie. Op het eerste zicht lijkt het dat deze persoon voor deze rol nieuwe competenties nodig heeft. Toch is dat niet altijd het geval. De meeste competenties zijn al aanwezig bij de starter, ze worden vanaf dat moment enkel op een andere manier of gecombineerd ingezet.

Na deze module

  • reflecteer ik over mijn competenties
  • analyseer ik hoe ik deze in mijn vorige functie inzette
  • ga ik na op welke manier de eerder verworven competenties me helpen in mijn nieuwe rol
  • verwoord ik hoe ik deze competenties kan inzetten
  • vergelijk ik het resultaat van deze reflectie met info uit het competentiehandboek of de functieomschrijving van de organisatie
  • onderzoek ik op welke vlakken ik vooruitgang kan boeken
  • wil ik op die vlakken bijleren
  • plan ik hiervoor acties
Scroll naar boven