Efficiënter werken

Onderdeel van cluster:

0,5 – 2 dagen

analyseren

zich aanpassen

communiceren

reflecteren

tijd inschatten

resultaatgericht werken

KnowledgeOnTheSpot_Zelfleider

Niet enkel de veranderingen in een organisatie, ook andere zaken bepalen hoe de medewerker de tijd invult. Persoonlijkheid is daar één van, drukte een andere.

Na deze module

  • analyseer ik de impact van mijn karaktertrekken op mijn tijdgebruik
  • weet ik op welke vlakken ik kan bijsturen
  • weet ik waar ik ‘buffers’ voorzie
  • ga ik na waar anderen last van hebben
  • bespreek ik hoe we dit opvangen
  • gebruik ik technieken om mijn tijd optimaal te gebruiken
  • hou ik het gewenste gedrag vol door hulpmiddelen
  • reflecteer ik regelmatig over de effecten van mijn experimenten
Scroll naar boven