Een gesproken boodschap overbrengen

Onderdeel van cluster:

0,5 – 2 dagen

communiceren

overtuigen

samenwerken

KnowledgeOnTheSpot_In-Com

Iedereen maakt wel eens iets duidelijk aan het team, informeert de leidinggevende, geeft uitleg aan een nieuwe collega of een klant. Wat gezegd wordt, is belangrijk. Maar ook de manier waarop dit gebeurt, verdient aandacht.

Na deze module

  • weet ik welke boodschap ik wil overbrengen en welke niet
  • formuleer ik deze in enkele regels
  • structureer ik mijn boodschap in functie van het doel
  • kies ik zinnen en woorden die duidelijk zijn voor de ander en die acceptatie stimuleren
  • trek ik de aandacht van de ander
  • vertel ik de boodschap helder en gestructureerd
  • leg ik mijn gedachtegang uit
  • heb ik aandacht voor mijn non-verbaal gedrag
  • stimuleer ik interactie
Scroll naar boven