Klantgericht communiceren

Onderdeel van cluster:

0,5 – 2 dagen

communiceren

actief luisteren

zich inleven

respect tonen

klantgericht handelen

ethisch handelen

KnowledgeOnTheSpot_EX-Com

Klantgericht communiceren, betekent dat de medewerker zowel vanuit de belangen van de organisatie als vanuit de noden van de ander communiceert.

Na deze module

  • denk ik bewust na over mijn positionering en mijn lichaamstaal
  • onthaal ik de klant op een manier die past bij onze organisatie
  • connecteer ik met de ander
  • stel ik gerichte vragen om de vraag van de klant duidelijk te krijgen
  • geef ik op een heldere en gestructureerde manier antwoord
  • ga ik na of de ander mijn uitleg begrepen heeft
  • doe ik wat ik zeg
  • stel ik me in de plaats van de klant
  • vertegenwoordig ik de organisatie
  • handel ik rustig, gecontroleerd
Scroll naar boven