Leidinggeven aan mensen op afstand

Onderdeel van cluster:

0,5 – 2 dagen

bouwen aan het team

netwerken

betrekken

samenwerken

Medewerkers werken niet langer elke dag samen of op dezelfde locatie als de leidinggevende. Deze fysieke afstand zal de leidinggevende op een niet-fysieke manier overbruggen om de samenhorigheid van het team te waarborgen.

Na deze module

  • bevorder ik de groepscohesie op afstand
  • hou ik op een meer bewuste manier contact met individuele teamleden
  • stimuleer ik contacten tussen teamleden
  • plan ik acties die de betrokkenheid van de teamleden vergroten
  • voorzie ik tijdens fysieke momenten tijd voor individuele gesprekken
  • heb ik interesse voor de niet-werkgerelateerde informatie van de medewerker
  • reserveer ik voor de meeting een informeel contactmoment
  • waak ik erover dat de meetings efficiënt gebruikt worden en dat er een kwalitatieve verslaglegging is
Scroll naar boven