Visie, processen, rolduidelijkheid

Onderdeel van cluster:

0,5 – 2 dagen

verantwoordelijkheid nemen

analyseren

visie ontwikkelen

duidelijkheid geven

werken met doelstellingen

team aansturen

betrekken

organisatiebetrokkenheid tonen

Hybride werken, betekent dat het ‘kader’ waarin gewerkt wordt, meer aandacht nodig heeft dan ervoor. Informatie over dat kader komt immers niet meer op een natuurlijke manier tot bij de medewerkers. Deze vangen minder op uit gesprekken en zien amper voorbeeldgedrag.

Na deze module

  • analyseer ik de manieren waarop mijn hybride team duidelijkheid krijgt
  • ga ik na in welke mate deze verkregen info in lijn ligt met de visie van de organisatie
  • plan ik acties om duidelijkheid te geven
  • zoek ik in de organisatie of er al dingen bestaan die me ondersteunen
  • bespreek ik met het team de ambitie en de organisatiedoelen
  • gaan we na welke tools, documenten en processen helpen
  • werk ik een visie uit rond resultaatgericht hybride samenwerken voor mijn team
  • gebruiken we bewust bestaande tools, processen
  • beslis ik met het team wie welke rol zal opnemen
Scroll naar boven