Omgaan met verbale agressie

Onderdeel van cluster:

0,5 – 2 dagen

communiceren

grenzen stellen

zich inleven

emoties reguleren

KnowledgeOnTheSpot_EX-Com

In bepaalde gevallen wordt weerstand agressie. De uitdaging is deze niet te laten escaleren en om hier op een veilige manier mee om te gaan.

Na deze module

  • weet ik dat gedrag van anderen niet altijd te voorspellen is
  • detecteer ik agressie in een vroeg stadium
  • ken ik mogelijke triggers voor agressief gedrag
  • weet ik welke aanpak de grootste kans op succes heeft bij de verschillende triggers
  • schat ik de ernst van de situatie in
  • weet ik welke aanpak de meest veilige is
  • kies ik bewust voor een aanpak
  • gebruik ik de-escalatietechnieken
  • stel ik mijn veiligheid voorop en vraag hulp
Scroll naar boven