Communiceren vanuit de perceptie

Onderdeel van cluster:

0,5 – 2 dagen

zich inleven

communiceren

connecteren

resultaatgericht werken

KnowledgeOnTheSpot_In-Com

Wil de medewerker dat de ander iets met de boodschap doet, zal deze de boodschap best formuleren met de bril op van de ander. De medewerker communiceert als het ware vanuit de perceptie.

Na deze module

  • weet ik wat het gevolg van een ‘verkeerde’ formulering kan zijn
  • bepaal ik mijn communicatiedoel
  • hou ik rekening met de noden van de ander
  • formuleer ik op een manier die de kans vergroot het doel te bereiken
  • connecteer ik met de ander
  • kies ik die woorden, zinnen die de acceptatie van de boodschap vergroten
  • pas ik mijn spreektempo en intonatie aan de boodschap, het doel, de ander aan
Scroll naar boven