De feedbackcyclus vandaag

Onderdeel van cluster:

0,5 – 2 dagen

informeren

communiceren

voortgang bewaken

ondersteunen

werken met doelstellingen

coachen

De meeste organisaties hebben hun evaluatiecyclus vervangen door een feedbackcyclus. Informele feedback is in deze cyclus heel belangrijk. Daarnaast zal de leidinggevende regelmatig op een formele manier samen met de medewerker dingen bespreken.

Na deze module

  • maak ik de medewerker duidelijk wat het doel van de feedbackcyclus is
  • voer ik een aantal formele gesprekken bespreek ik de samenwerking, de ambitie,
    de competenties
  • gebruik ik de feedbackcyclus om stappen te zetten met de medewerker
  • formuleer ik samen met de medewerker (leer)doelen voor de volgende periode
  • voer ik gesprekken om te onderzoeken hoe deze doelen te bereiken
  • werk ik samen met de medewerker een plan van aanpak uit
  • ondersteun en begeleid ik
  • analyseer ik samen met de medewerker de gezette stappen
Scroll naar boven