Van feedback naar een feedbackomgeving

Onderdeel van cluster:

0,5 – 2 dagen

inbreng stimuleren

zich inleven

actief luisteren

zich aanpassen

zichzelf ontwikkelen

coachen

feedback geven

ondersteunen

We komen van ver. Enkele tientallen jaren geleden maakten we kennis met de ik-boodschap, erna leerden we het begrip constructieve feedback kennen, om nu uiteindelijk te streven naar een feedbackomgeving.

Na deze module

  • ken ik vormen van feedback
  • zet ik deze vormen bewust al dan niet in
  • zet ik met mijn team bewust stappen naar een feedbackomgeving
  • vraag ik zelf feedback
  • toon ik dat ik iets met gekregen feedback doe
  • geef ik zelf regelmatig geloofwaardige en kwalitatieve feedback
  • ben ik beschikbaar om feedback te geven
  • stimuleer ik anderen om feedback te vragen
  • stimuleer ik teamfeedback door bijvoorbeeld een after-event-review
Scroll naar boven