Een geschreven boodschap overbrengen

Onderdeel van cluster:

0,5 – 2 dagen

communiceren

overtuigen

inbreng stimuleren

samenwerken

KnowledgeOnTheSpot_In-Com

Ook geschreven boodschappen verdienen aandacht, misschien zelfs nog meer dan mondelinge. De lezer leest niet altijd wat we denken gecommuniceerd te hebben

Na deze module

  • weet ik dat schriftelijke boodschappen verkeerd ge├»nterpreteerd of doorgestuurd kunnen worden
  • kies ik heel bewust mijn boodschap
  • formuleer ik deze zorgvuldig
  • hou ik rekening met aspecten die ik niet onmiddellijk kan aftoetsen bij de lezer
  • gebruik ik eenvoudige zinnen en woorden
  • geef ik een schriftelijke boodschap helder en gestructureerd weer
  • stimuleer ik op een sturende manier interactie
Scroll naar boven