Grenzen aangeven

Onderdeel van cluster:

0,5 – 2 dagen

reflecteren

communiceren

grenzen aangeven

actief luisteren

assertief reageren

zich inleven

KnowledgeOnTheSpot_Zelfleider

Een situatie of een verandering vraagt soms veel van de medewerker. Er zijn momenten waarop deze best (proactief) aangeeft wat wel/niet kan.

Na deze module

  • ken ik mijn eigen grenzen
  • accepteer ik mijn grenzen
  • communiceer ik hierover met mijn collega, mijn leidinggevende, hr
  • zeg ik wat wel en niet kan
  • wacht ik niet tot het vijf voor twaalf is om iemand aan te spreken
  • respecteer ik de grenzen van anderen
  • bespreek ik met de ander op welke manier ik hiermee omga
  • neem ik een hulpvraag van iemand serieus
  • reageer ik gepast
Scroll naar boven