Instructies geven

Onderdeel van cluster:

0,5 – 2 dagen

resultaatgericht werken

werken met doelstellingen

voortgang bewaken

feedback geven

coachen

Een evenwichtige werkverdeling, opdrachten geven, de norm bewaken, collega’s bijsturen, iets opnieuw laten doen, … Niet de gemakkelijkste taken voor een leidinggevende die ook meewerkt.

Na deze module

  • plan en organiseer ik het werk
  • formuleer ik duidelijke opdrachten
  • plaats ik deze opdrachten in een groter geheel
  • link ik ze aan de doelen van de organisatie
  • zet ik met mijn mensen stappen om hen veilig te laten werken
  • communiceer ik nieuwe voorschriften vanuit de organisatie
  • geef ik kritiek of negatieve feedback
  • geef ik positieve feedback
  • stimuleer ik gewenst gedrag
  • bewaak ik de norm
Scroll naar boven