Motiveren, coachen

Onderdeel van cluster:

0,5 – 2 dagen

coachen

problemen oplossen

grenzen aangeven

ondersteunen

motiveren

ethisch handelen

De belangrijkste opdracht die een leidinggevende heeft, is met het team resultaten halen. Hiervoor zal de leidinggevende een motiverende omgeving creëren waarin de leidinggevende de medewerkers coacht. Dit kan soms lastig zijn.

Na deze module

  • hou ik rekening met de verschillen tussen medewerkers
  • geef ik niemand een voorkeursbehandeling
  • kies ik een aanpak passend bij de motivatiekwaliteit van de medewerker
  • vraag ik de medewerker welke ondersteuning nodig is
  • help en coach ik mijn medewerkers in hun job
  • bespreek ik op welk vlak ik de medewerker autonomie kan geven
  • maak ik duidelijk op welke vlakken dit niet kan
  • lossen we de uitdagingen effectief op
Scroll naar boven