Mijn positie binnen het team

Onderdeel van cluster:

0,5 – 2 dagen

verantwoordelijkheid nemen

leiderschap opnemen

medewerkers aansturen

samenwerken

grenzen aangeven

ethisch handelen

actief luisteren

Het kan lastig zijn, leidinggeven aan het team waarmee men ook dagdagelijks samenwerkt. In deze situatie is het erg belangrijk dat de leider zich op de juiste manier positioneert zodat deze zelf niet in conflictueuze situaties terechtkomt.

Na deze module

  • weet ik hoe ik geaccepteerd word als leidinggevende wanneer ik ook collega ben
  • weet ik hoe ik ‘de rol van leidinggevende’ opneem in mijn situatie
  • positioneer ik me als leidinggevende en teamlid
  • kies ik de meest effectieve leiderschapsstijl per situatie
  • ga ik constructief om met meer ervaren medewerkers
  • reageer ik gepast op weerstand of kritiek
  • maak ik duidelijk wat wel en niet kan in het team
  • vertegenwoordig ik de organisatie
Scroll naar boven