Leidinggeven vanuit mijn sterktes

Onderdeel van cluster:

0,5 – 2 dagen

kennis verwerven

reflecteren

zich aanpassen

zichzelf ontwikkelen

Iedereen is anders, elke leidinggevende is anders. Veel van ons gedrag wordt gestuurd door onze persoonlijkheid. Om die reden kan het handig zijn om het persoonlijkheidsprofiel van de individuele leidinggevende eens te bekijken.

Na deze module

  • ken ik mijn persoonlijkheidsprofiel
  • reflecteer ik over mijn voorkeurgedrag vanuit mijn persoonlijkheid
  • detecteer ik mijn sterke punten en mijn uitdagingen vanuit persoonlijkheid
  • reflecteer ik over de link tussen persoonlijkheid, voorkeursgedrag en mijn rol
  • reflecteer ik over de link tussen persoonlijkheid, voorkeursgedrag en organisatieverwachtingen
  • vang ik mijn uitdagingen op zodat anderen er geen last van ondervinden
  • zet ik bewuster mijn sterke punten in
Scroll naar boven