Richting geven aan mijn team

Onderdeel van cluster:

0,5 – 2 dagen

organisatiebetrokkenheid tonen

verantwoordelijkheid opnemen

resultaatgericht werken

team aansturen

communiceren

De belangrijkste taak van de leidinggevende is ervoor zorgen dat het team bijdraagt om de organisatiedoelen te behalen. Om dit te realiseren, zal de leidinggevende een aantal dingen duidelijk moeten maken.

Na deze module

  • vertegenwoordig ik de organisatie
  • weet ik wat de organisatie van mij verwacht
  • pas ik mijn stijl aan het doel, de medewerker, de context aan
  • zeg ik wat ik van de medewerker verwacht
  • zeg ik duidelijk wat de organisatie van de medewerker verwacht
  • verwoord ik de discrepantie tussen het huidige en het gewenste gedrag
  • werk ik doelgericht met mijn team en de teamleden
  • bespreek ik de voortgang met het team en de individuele medewerkers
  • ben ik me bewust van de meerwaarde van de onderlinge afhankelijk binnen het team
  • stimuleer ik samen resultaten te behalen
Scroll naar boven