Medewerkers gemotiveerd houden

Onderdeel van cluster:

0,5 – 2 dagen

actief luisten

zich inleven

zich aanpassen

communiceren

motiveren

ondersteunen

In het team zitten verschillende teamleden. Niet elk teamlid is op dezelfde kwalitatieve manier gemotiveerd. Belangrijk is om na te gaan wat de teamleden nodig hebben om gemotiveerd te blijven en hier als leidinggevende actief op in te zetten.

Na deze module

  • maak ik motivatie bespreekbaar in het team
  • onderzoek ik met een individuele medewerker wat nodig is om de motivatie te behouden
  • zoek ik samen met de medewerker wat deze zelf kan doen om gemotiveerd te blijven
  • ga ik na wat ik kan doen
  • speel ik in op de noden van deze persoon
  • analyseer ik de motivatie van het team
  • creëer ik een motiverende context voor het team
  • kies ik bewust voor motiverende interventies tijdens het werk, tijdens meetings, …
Scroll naar boven