Over willen en moeten

Onderdeel van cluster:

0,5 – 2 dagen

kennis verwerven

actief luisteren

zich inleven

analyseren

zich aanpassen

motiveren

Hoe medewerkers in beweging krijgen, in beweging houden? Of anders gezegd hoe hen gemotiveerd houden? Om hier een antwoord op te vinden, is het belangrijk te weten hoe motivatie in elkaar zit.

Na deze module

  • weet ik hoe motivatie in elkaar zit
  • ken ik de motivatoren uit de zelfdeterminatietheorie en de evolutionaire psychologie
  • onderzoek ik bij de medewerkers in welke mate deze motivatoren aanwezig zijn
  • pas ik mijn leiderschapsaanpak aan de kwaliteit van de motivatie aan
  • ken ik het belang van het gevoel van autonomie, verbondenheid en
    competentie
  • zet ik op deze zaken in om de motivatie positief te beïnvloeden
  • ken ik het belang van voorspelbaarheid en veiligheid
  • kom ik tegemoet aan deze noden, zelfs als de context niet optimaal is
Scroll naar boven