Mijn team coachen en betrekken

Onderdeel van cluster:

0,5 – 2 dagen

resultaatgericht werken

samenwerken

feedback geven

coachen

inbreng stimuleren

bouwen aan het team

Om de doelen te behalen, begeleidt de leidinggevende de teamleden, ondersteunt hen, beantwoordt vragen en zorgt deze ervoor dat het team goed samenwerkt. Ook gebruikt de leidinggevende de input van de medewerkers om dingen te verbeteren.

Na deze module

  • zoek ik samen met mijn team manieren om resultaten te halen
  • help ik hen bij de aanpak
  • geef ik coachende feedback
  • stimuleer ik hen met de feedback te werken
  • vraag ik zelf ook feedback
  • communiceer ik over wat ik met de feedback deed
  • stimuleer ik de samenwerking tussen de teamleden
  • vergemakkelijk ik de uitwisseling van informatie
  • help en coach ik het team en de teamleden om te groeien
Scroll naar boven