Ongenoegen aanpakken

Onderdeel van cluster:

0,5 – 2 dagen

actief luisteren

zich inleven

analyseren

emoties reguleren

overleggen

ethisch handelen

problemen oplossen

In teams is er soms ongenoegen. Dat is normaal. Voor een leidinggevende is het belangrijk dit ongenoegen niet te laten aanslepen maar om dit snel en constructief aan te pakken. Om vervolgens met de verkregen informatie de teamwerking te verbeteren.

Na deze module

  • detecteer ik spanningen voordat er conflicten ontstaan
  • identificeer ik (proactief) de bron van de spanning
  • pak ik de bron aan
  • bespreek ik (ongemakkelijke) teamkwesties openlijk in team
  • zie ik de verkregen info als een vorm van feedback
  • zoek ik met het team een oplossing
  • verbeter ik de werking van het team
  • handel ik ethisch, ook al is dit niet populair
  • toon ik consistentie in woorden en daden
Scroll naar boven