Samen oplossingen zoeken

Onderdeel van cluster:

0,5 – 2 dagen

communiceren

analyseren

problemen oplossen

resultaatgericht werken

samenwerken

overleggen

KnowledgeOnTheSpot_Vergaderen

Wanneer het project niet loopt zoals gehoopt of wanneer de resultaten uitblijven, is het zinvol een extra meeting te organiseren. Op een gestructureerde manier bespreekt men op dat moment het probleem om samen tot een oplossing te komen.

Na deze module

  • communiceren mijn collega’s en ikzelf open over problemen
  • analyseer ik met mijn collega’s de uitdaging
  • splitsen we ze op in deelaspecten
  • werk ik samen met hen een oplossing of aanpak uit
  • maak ik samen met mijn collega’s een actieplan
  • spreken we af om te experimenteren met dat actieplan
  • maken we afspraken hoe we elkaar op de hoogte houden van onze ervaringen
Scroll naar boven