Vergaderingen leiden en structureren

Onderdeel van cluster:

0,5 – 2 dagen

resultaatgericht werken

communiceren

overleggen

leiderschap opnemen

De verantwoordelijke van een team, een project brengt mensen samen om de werking en de resultaten te bespreken. Om dit op een efficiënte manier te doen, zijn competenties nodig om vergaderingen te leiden en te structureren.

Na deze module

 • kies ik er bewust voor al dan niet te vergaderen
 • formuleer ik schriftelijk doelgerichte agendapunten
 • bereid ik me op een vergadering voor
 • vraag ik de deelnemers zich voor te bereiden
 • deel ik bij de start de ‘spelregels’ voor deze vergadering mee
 • positioneer ik me in de vergadering
 • neem ik leiderschap op
 • bewaak ik het doel en de timing van elk agendapunt
 • kies ik een aanpak die past bij het agendapunt
 • structureer ik de interacties
 • vertaal ik de boodschap van het management naar het team
 • werk ik naar het gewenste resultaat
 • bezorg ik de deelnemers de notulen
Scroll naar boven