Stappen zetten naar een feedbackomgeving

Onderdeel van cluster:

0,5 – 2 dagen

reflecteren

inbreng stimuleren

actief luisteren

zich inleven

zichzelf ontwikkelen

zich aanpassen

feedback geven

resultaatgericht werken

KnowledgeOnTheSpot_Bouwen

Veel organisaties willen evolueren naar een feedbackomgeving. Deze evolutie houdt in dat organisaties een stap verder willen gaan dan het geven en ontvangen van feedback. Denk bijvoorbeeld aan het vergroten van de beschikbaarheid van de mensen, de transparantie in de werkzaamheden.

Na deze module

  • weet ik dat we naar en feedbackomgeving kunnen evolueren
  • reflecteer ik met mijn collega’s over aspecten van onze feedbackomgeving
  • bepalen we prioriteiten om aan te pakken
  • geef en vraag ik feedback van/aan collega’s en mijn leidinggevende
  • geef ik geloofwaardige, kwalitatieve feedback
  • geef ik negatieve en positieve feedback
  • ben ik op de hoogte van het werk van collega’s
  • ben ik beschikbaar voor anderen
  • stimuleer ik collega’s om feedback te vragen
Scroll naar boven