Leidinggeven aan disfunctionele teams

Onderdeel van cluster:

0,5 – 2 dagen

actief luisteren

zich inleven

respect tonen

analyseren

overleggen

bouwen aan het team

problemen oplossen

Teams kunnen om verschillende redenen gedurende een lage tijd niet presteren. In dit geval spreken we over disfunctionele teams. Het is noodzakelijk dat de leidinggevende onderzoekt wat er aan de hand is om de situatie te verbeteren.

Na deze module

  • analyseer ik de werking van het team
  • stel ik vast wat er aan de hand is
  • bouw ik met het team een context waar samenwerken en resultaten halen mogelijk is
  • beperk ik de externe eisen die het team afleiden van het doel en de prioriteiten
  • verminder ik de afhankelijkheid van één of een klein aantal personen
  • ondersteun ik het team om te voldoen aan de eisen van de samenwerking
  • laat ik individuen met elkaar samenwerken en geef hen toegang tot bronnen
  • maak ik werkingsafspraken met het team en volg ik deze op
Scroll naar boven