Weerstand gebruiken

Onderdeel van cluster:

0,5 – 2 dagen

actief luisteren

analyseren

zich inleven

empathisch reageren

emoties reguleren

Veranderingen gaan regelmatig gepaard met weerstand. Het is heel zinvol om die te onderzoeken. Weerstand is immers een vorm van feedback. Feedback die duidelijk maakt op welke manier je het veranderproces best bijstuurt.

Na deze module

  • luister ik naar de achterliggende boodschap
  • reageer ik niet emotioneel
  • begrijp ik de redenen van de weerstand
  • link ik de vorm van weerstand aan de nood van de medewerker
  • investeer ik tijd in weerstand
  • kies ik bewust een geschikte aanpak om weerstand te verminderen
  • stuur ik het verandertraject eventueel bij
Scroll naar boven