Werken met groeigesprekken

Onderdeel van cluster:

0,5 – 2 dagen

organisatiebetrokkenheid tonen

voortgang bewaken

overleggen

initiatief nemen

zich aanpassen

zichzelf ontwikkelen

reflecteren

KnowledgeOnTheSpot_Zelfleider

Op afgesproken tijdstippen overleggen de leidinggevende en de medewerker over de manier van samenwerken, de noodzakelijke competenties, … De medewerker kan deze gesprekken bewust gebruiken om zichzelf te ontwikkelen.

Na deze module

  • ken ik de visie van de organisatie op leren
  • bespreek ik tijdens gesprekken met mijn leidinggevende ‘mijn leren’
  • bepaal ik samen met de leidinggevende leerdoelen
  • werk ik met deze leerdoelen
  • reflecteer ik over een aanpak
  • bespreek ik uitdagingen, successen, struikelblokken, de voortgang
  • stel ik gerichte (coachings)vragen
  • link ik mijn leren telkens aan de organisatiedoelen
Scroll naar boven