Talenten van nieuwe collega’s helpen ontplooien

Onderdeel van cluster:

0,5 – 2 dagen

zich inleven

emoties reguleren

coachen

zich aanpassen

samenwerken

inbreng stimuleren

KnowledgeOnTheSpot_Bouwen

Regelmatig leert een teamlid een collega iets nieuws aan. Om talenten optimaal te ontwikkelen, is het van belang om goed te begrijpen hoe leren werkt en om de juiste stappen te zetten in het leerproces.

Na deze module

 • weet ik hoe leren echt werkt
 • reflecteer ik met de collega over diens competenties
 • gaan we na welke competenties deze nodig heeft voor de functie
 • onderzoek ik gedragspatronen
 • maak ik de ander duidelijk wat de organisatie op gedragsniveau verwacht
 • maken we samen een plan van aanpak op
 • kan ik mijn (nieuwe) collega dingen aanleren
 • coach ik mijn collega
 • reflecteer ik met de ander over de aanpak
 • reageer ik constructief op emotionele reacties
 • ga ik regelmatig na of ik mijn aanpak kan bijsturen
Scroll naar boven